Social Icons

twitterfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail

Brzina kišnih kapi vara o njihovoj veličini
Kad ne bi bilo atmosfere koja usporava pad tijela, svi bi predmeti - i pero i komad željeza - na tlo padali istom brzinom. No da bi se shvatilo što se ustinu događa, potrebne su složene formule.

Tako meteorološki modeli predviđaju da teže kapi brže padaju od lakših - sve do trenutka kad zbog trenja zraka dosegnu istu maksimalnu brzinu.

Međutim, ni ta pretpostavka ne odgovara stvarnosti. Fernando Garcia-Garcia s Autonomnog sveučilišta u Ciudad de Mexicu ustanovio je da je polovina kapi koje promatrao nadmašila predviđenu maksimalnu brzinu, nekad i deseterostruko.

To se najčešće događalo kad bi se oveća kap raspala u manje, te se u tom slučaju mijenjaju aerodinamička svojstva vode. To je otkriće važno za vremensku prognozu jer meteorolozi određuju veličinu kapi prema njihovoj radarski izmjerenoj brzini i pretpostavljaju da se veće kapi brže kreću. Tako su znali precijeniti predviđenu količinu padalina za 20 %.
Izvor: znanost.com, napisao Tomislav

Sample Text

Iz velike daljine planet Zemlja izgleda kao loptica koja lijeno pluta u prostranstvu. Izbliza je pak to golema stijena i ognjemnom jezgrom i zuji oko Sunca brzinom od 106.560 kilometara na sat ( ili 66.600 milja na sat) otprilike 14 puta brže od metka.

Vise od šest milijardi ljudi duguje živote savršenim osobinama planeta. Kružeći u putanji oko Sunca na prosječnoj udaljenosti od 149 milijuna kilometara (98 milijuna milja), zemlja je jedini planet koji ima točno odgovarajuću temperaturu da bi tekućine bilo u izobilju. I Zemljina je gravitacija idealna: privlači atmosferu koju udišemo.

Premda se Zemlja počela formirati prije otprilike 4,6 milijardi godina, veliki dio površine je dosta mlađi. To je zato jer stalno biva preoblikovana djelovanjem vulkana, potresa, oluja, glečera, čak i kontinentima koji plutaju.

Činjenice

Napisite broj 6.588. sada dodajte 18 nula i dobijemo težinu zemlje u tonama

Zemljin opseg na najširem mjestu - ekvatoru - je 40.075 km. Putujući 6 km/sat, 24 sata dnevno, trebalo bi vam gotovo 9 mjeseci za obilazak svijeta.

Svakih trideset sekundi negdje na planetu dolazi do potresa odnosno pomaka u Zemljinoj kori

Zemlja je blago zbijena na polovima i blago ispupčena na ekvatoru

U jezgri planeta, 6380 km duboko, temperatura dostiže 6.650 stupnjeva C

Sva je voda na planetu nastala tijekom njegova stvaranja. Od tada se neprestano obnavlja.

Zemlja za krug oko Sunca treba 365 dana i 6 sati. Kako je planet nagnut za 23,5 stupnjeva prema svojoj osi, jedan je pol uvijek bliže Suncu. Kada je Sjeverni pol okrenut bliže Suncu, ljeto je na sjevernoj polutki, a zima na južnoj. Šest mjeseci kasnije, Južni pol je bliže i godišnja doba su obrnuta.

Popular Posts